Trợ giúp

Miền Trợ giúp

About .pl Domains

The .pl country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents Poland. The information below applies to the following country-code second-level domain names (ccSLDs) that we offer at this time:

  • .pl — The domain for Poland
  • .com.pl — The recognizable domain in Poland
  • .org.pl — The domain for organizations in Poland
  • .biz.pl — The Polish domain for businesses
  • .info.pl — The Poland domain for information
  • .net.pl — The domain for Polish interests

Tên miền có thể bao gồm tối đa 63 ký tự và tối thiểu 3 ký tự, và có thể chứa chữ cái (a đến z), chữ số (0 đến 9) và dấu gạch nối (ngoại trừ ở đầu hoặc ở cuối tên miền) Bạn không thể đăng ký tên miền với các ký tự đặc biệt chẳng hạn như & và #.

Tính năng Khả dụng
Ai có thể đăng ký? Bất kỳ ai
Thời gian đăng ký 1 - 10 năm
Thời gian gia hạn 1 - 10 năm
Những giới hạn trong việc gia hạn Chi tiết bên dưới1
Yêu cầu với máy chủ tên miền Chi tiết bên dưới2
Chuyển miền sang GoDaddy Không hỗ trợ
Transfers away Được hỗ trợ (chi tiết bên dưới)3
Đăng ký riêng Không hỗ trợ
Đăng ký được bảo vệ Không hỗ trợ
Đơn hàng đặt sẵn Không hỗ trợ
Đăng ký số lượng lớn Được hỗ trợ
Thay đổi tài khoản Không hỗ trợ
Cập nhật liên hệ Được hỗ trợ (chi tiết bên dưới)4
IDN Không hỗ trợ
Hết hạn/bồi thường Vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng
Chính sách hoàn tiền Xem bên dưới5
Cơ quan đăng ký Hexonet

Chi tiết

1 Những giới hạn trong việc gia hạn

.pl domains can only be renewed within 61 days prior to the expiration date. We attempt auto-renewal 14 days prior to the domain name's expiration date. If the renewal attempt fails, the domain name will be cancelled and deleted out of your account.

Please contact our support team for assistance in redeeming and renewing expired .pl domains. We can restore the domain until 14 days after it has expired. A redemption fee will apply in addition to the renewal fee.

2 Yêu cầu đối với máy chủ tên miền

Các tính năng của máy chủ tên Chi tiết
IPv4 Được hỗ trợ
IPv6 Không hỗ trợ
DNSSEC Không hỗ trợ
Số máy chủ tên tối thiểu 2
Số máy chủ tên tối đa 9

Domain name forwarding is not supported for .pl domains.

Việc cập nhật máy chủ tên có thể mất đến 5 ngày để hoàn thành.

3 Transfers away requirements

To transfer your .pl domain name to a different registrar, you must contact our support team to request an authorization code.

4 Contacts update requirements

The domain name's registrant contact information cannot be changed at this time.

5 Chính sách hoàn tiền

Để biết thông tin chi tiết về hoàn tiền, vui lòng truy cập trang Chính sách hoàn tiền của GoDaddy. Hầu hết miền sẽ tuân thủ Điều khoản thông thường nhưng một số miền sẽ có ngoại lệ hoặc có thể không được hoàn tiền. Hãy tìm trong CẢ HAI danh mục sau đây:

  • Sản phẩm có các điều khoản hoàn tiền đặc biệt (xem bên dưới phần Đăng ký/Gia hạn tên miền)
  • Những sản phẩm không đủ điều kiện được hoàn tiền

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.