Trợ giúp

Miền Trợ giúp

About .PLACE Domain Names

Note: The Donuts registry stopped new registrations of .PLACE domains while they work on updating their eligibility requirements for this gTLD. You won't be able to register any new .PLACE domains until further notice. If you already own a .PLACE domain, you can continue to renew your existing domain without any issues.

The .place domain name earns a competitive bonus by virute of its functionality. The .place extension can be used by travel agencies, real estate agencies, restaurants and bars, property management outfits, or any other creative business ventures.

The .place domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the regulations and pre-registration information that apply to .place, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts' registration process, see Registering Donuts domains.

For .place pricing, click here.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.