Trợ giúp

Miền Trợ giúp

About .PROTECTION domains

XYZ.com is the sponsor and CentralNic is the backend provider for the .PROTECTION extension.

Who can register .PROTECTION domains?

Anyone can register .PROTECTION domains on a first-come, first-served basis.

Registration restrictions

When registering a .PROTECTION domain, you must follow specific requirements.

 • Must use: 1-63 characters
 • Can use: Letters (a-z characters), numbers (0-9) and hyphens (except in the 3rd or 4th characters of the domain name)
 • Cannot use: Special characters (e.g., & and #)
 • IDNs: Supported
 • Features

  Refunds

  For details on refunds, see our refund policy. Most domains will follow the Standard Refund Terms, but certain domains may have exceptions or may not be refundable at all. Review the information under Products with Special Refund Terms > Domain Name Registrations/Renewals and Products Not Eligible for Refunds.

  Nameserver requirements

  • Must use: 1-13 nameservers
  • Can use: DNSSEC, IPv4, IPV6
  • Cannot use: Vanity nameservers

  More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.