Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

About publishing

Publishing your Quick Shopping Cart storefront creates your online store on the Internet. The Publishing page lets you view changes made to your store since the last update, preview the store before publishing, and publish (or update) the storefront.

Whether you are publishing your storefront for the first time or updating it, click Publish, and then click Start Publish. Before publishing, you can preview the site by clicking Preview Store.

Remember, it may take 24-48 hours for your published store to display on the Internet. This propagation period occurs because it takes time for your website (online store) to spread throughout the various Web servers that form the backbone of the Internet.

For additional information on this topic, see Publishing Your Storefront.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.