Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

About Searching Messages in Web-Based Email

If you need to locate a specific email message, you can search for it using one of Web-Based Email's search features:

  • Basic Search — You can search email headers for a specific word, phrase or value.
  • Advanced Search — Select a search value, and then narrow search parameters to specific fields, folders, size, and dates.

If you frequently perform the same search, you can save the search criteria. Then, when you want to find a message, click the saved search name to find email messages that match the criteria you specified.

You can access the search features by clicking Adv. Search. For more information about searching for content from an email message, see Searching for Messages Using Advanced Search.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.