About .SERVICES Domain Names

This domain makes an excellent Web address for any company with services in its name, as well as businesses that provide hospitality, consulting, financial, repair or any other type of service.

The following dates apply to the .SERVICES launch plan:

Pre-Registration
Launch: 4/29/14

Trademark Holder (Sunrise)
Start Date: 4/29/14 at 16:00 UTC (9:00 a.m. AZ Time)
End Date: 6/28/14 at 16:00 UTC (9:00 a.m. AZ Time)

Early Access (Landrush)
Launch: 7/2/14 at 16:00 UTC (9:00 a.m. AZ Time)

General Availability
Launch: 7/9/14 at 16:00 UTC

For .SERVICES pricing, click here.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.