Trợ giúp

Miền Trợ giúp

About .sg Domains

The .sg country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents Singapore.

Tên miền có thể bao gồm từ 2 đến 63 ký tự, trong đó có thể chứa chữ cái (a đến z), chữ số (0 đến 9) và dấu gạch nối (ngoại trừ ở đầu hoặc ở cuối tên miền). Bạn không thể đăng ký tên miền chứa các ký tự đặc biệt như & và #.

Registrants do not have the right to sell or transfer .sg domains to any party for profit.

Tính năng Khả dụng
Ai có thể đăng ký? Chi tiết bên dưới1
Thời gian đăng ký 1 and 2 years
Thời gian gia hạn 1 năm
Những giới hạn trong việc gia hạn Chi tiết bên dưới2
Yêu cầu với máy chủ tên miền Chi tiết bên dưới3
Chuyển nhượng sang GoDaddy Không hỗ trợ
Chuyển miền đi Được hỗ trợ (chi tiết bên dưới)4
Đăng ký riêng Không hỗ trợ
Đăng ký được bảo vệ Không hỗ trợ
Đơn hàng đặt sẵn Không hỗ trợ
Đăng ký số lượng lớn Được hỗ trợ
Thay đổi tài khoản Không hỗ trợ
Cập nhật liên hệ Được hỗ trợ (chi tiết bên dưới)5
IDN Không hỗ trợ
Hết hạn/bồi thường Vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng
Chính sách hoàn tiền Xem bên dưới6
Cơ quan đăng ký SGNIC

Chi tiết

1 Yêu cầu về đăng ký

To purchase a .sg domain, you must live in Singapore, be a citizen of the country and have a "Foreign Identification Number" (FIN).

The "Foreign Identification Number", or FIN, can also referred to as the "National Registration Identity Card," or NRIC. Either one is the admin ID you will use when registering .sg domains. It's important to note that both the admin ID and BID (Business Registration #) fields are case sensitive.

2 Những giới hạn trong việc gia hạn

Renewals can only be requested if the current registration time on the domain is less than 2 years out. That is, if the domain's current expiration date is less than 2 years in the future, a renewal request can be made. If the domain name's current expiration date is set for more than 2 years in the future, then a renewal request cannot be submitted.

Không có thời gian đình trệ cho sự gia hạn thủ công hay tự động.

Việc này có thể mất đến 5 ngày cho các miền .SG để hoạt động sau khi gia hạn.

3 Nameservers requirements

Các tính năng của máy chủ tên Chi tiết
IPv4 Được hỗ trợ
IPv6 Không hỗ trợ
DNSSEC Không hỗ trợ
Maximum Length of nameservers 185 characters, not including domain name
Số máy chủ tên tối thiểu 2
Số máy chủ tên tối đa 13

If the DNS is not resolving and there are no apparent problems, do a Whois lookup at the Registry. If there are any pending contact verifications, the Registry will not allow the domain name to resolve (pending contact verifications are daily instructional emails from the registry to the the admin contact).

Việc cập nhật máy chủ tên có thể mất đến 5 ngày để hoàn thành.

4 Transfer away requirements

You must initiate the transfer through your new registrar. The transfer will require an authorization code, which our customer support team can email to you.

5 Contact updates requirements

Contact updates require assistance from our support center. Please submit a contact update request to cctldprocessing@secureserver.net.

6 Chính sách hoàn tiền

Để biết thông tin chi tiết về hoàn tiền, vui lòng truy cập trang Chính sách hoàn tiền của GoDaddy. Hầu hết miền sẽ tuân thủ Điều khoản thông thường nhưng một số miền sẽ có ngoại lệ hoặc có thể không được hoàn tiền. Hãy tìm trong CẢ HAI danh mục sau đây:

  • Sản phẩm có các điều khoản hoàn tiền đặc biệt (xem bên dưới phần Đăng ký/Gia hạn tên miền)
  • Những sản phẩm không đủ điều kiện được hoàn tiền

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.