Trợ giúp

Miền Trợ giúp

About .TAX Domain Names

With the .tax domain name, taxpayers can rest assured that there is a safe and secure arena for filing their taxes every year. Accountants and tax specialists alike will find a customized space for offering advice and guidance during tax season with this premium domain.

The .tax domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the regulations and pre-registration information that apply to .tax, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts' registration process, see Registering Donuts domains.

For .tax pricing, click here.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.