Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

About the Publish Details Page

When you publish your site, you are brought to the Publish Details page. In Website Builder, the Publish Details page confirms that your site has been successfully published. You can view specific publishing details by selecting the following:

View Publish Log
Lists the actions that were performed during the most recent publishing. To view the logs of previous publishing operations, click View Publish History, then select Log next to the date you want to view.
View Publish History
Lists details of previous publishing sessions.

You can view your website, in its newly published form, by clicking your domain name in the Publish Details area.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.