Trợ giúp

Miền Trợ giúp

About .us Domains

The .us country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents the United States.

Tên miền có thể bao gồm tối đa 63 ký tự và tối thiểu 3 ký tự, và có thể chứa chữ cái (a đến z), chữ số (0 đến 9) và dấu gạch nối (ngoại trừ ở đầu hoặc ở cuối tên miền) Bạn không thể đăng ký tên miền với các ký tự đặc biệt chẳng hạn như & và #.

Tính năng Khả dụng
Ai có thể đăng ký? Chi tiết bên dưới1
Thời gian đăng ký 1 - 10 năm
Thời gian gia hạn 1 - 10 năm
Những giới hạn trong việc gia hạn Chi tiết bên dưới2
Yêu cầu với máy chủ tên miền Trống
Chuyển miền sang GoDaddy Được hỗ trợ
Chuyển miền đi Được hỗ trợ
Đăng ký riêng Không hỗ trợ
Đăng ký được bảo vệ Không hỗ trợ
Đơn hàng đặt sẵn Không hỗ trợ
Đăng ký số lượng lớn Được hỗ trợ
Thay đổi tài khoản Được hỗ trợ
Cập nhật liên hệ Được hỗ trợ
IDN Không hỗ trợ
Hết hạn/bồi thường Vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng
Chính sách hoàn tiền See below3
Cơ quan đăng ký Neustar

Chi tiết

1 Yêu cầu về đăng ký

The U.S. Nexus Requirement ensures that only individuals or organizations that have a substantive connection to the United States can register .us domain names. To qualify for a .us domain name, you must be meet one of the 3 below requirements :

  • A natural person (i) who is a citizen or permanent resident of the United States of America or any of its possessions or territories, or (ii) whose primary place of domicile is in the United States of America or any of its possessions.
  • An entity or organization that is (i) incorporated within one of the fifty (50) U.S. states, the District of Columbia, or any of the United States possessions or territories or (ii) organized or otherwise constituted under the laws of a state of the United States of America, the District of Columbia, or any of its possessions or territories.
  • Một cơ quan hoặc tổ chức (bao gồm chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc địa phương của Hoa Kỳ hoặc một phân khu chính trị của các cơ quan hoặc tổ chức này) có sự hiện diện chính đáng ở Hoa Kỳ.

2 Những giới hạn trong việc gia hạn

Tên miền .us cần gia hạn trước ngày hết hạn. Ngày gia hạn tùy thuộc vào việc tên miền được tự động gia hạn hay gia hạn theo cách thủ công. Tên miền sẽ được thử tự động gia hạn vào ngày đầu tiên của tháng trước thời điểm hết hạn của tên miền. Nếu lần thử này thất bại, chúng tôi sẽ thử gia hạn lại vào ngày mùng 10 và thử lại lần nữa và ngày 20 của tháng đó.

Nếu chúng tôi không thể gia hạn tên miền tự động và bạn không tự gia hạn nó chậm nhất vào ngày 20 của tháng trước thời điểm hết hạn, tên miền phải được mua lại. Có thể mất phí mua lại. Xem Gia hạn miền đã hết hạn của tôi để được hướng dẫn cách mua lại.

Ví dụ: Tên miền .us hết hạn vào mùng 10 tháng 10. Nếu tên miền của bạn không được gia hạn tự động, bạn có thể gia hạn nó theo cách thủ công vào ngày 20 tháng 9. Đối với những lần gia hạn tự động, chúng tôi sẽ thử gia hạn tên miền vào ngày mùng 1 tháng 9, mùng 10 tháng 9 và 20 tháng 9.

3 Refund policy

Để biết thông tin chi tiết về hoàn tiền, vui lòng truy cập trang Chính sách hoàn tiền của GoDaddy. Hầu hết miền sẽ tuân thủ Điều khoản thông thường nhưng một số miền sẽ có ngoại lệ hoặc có thể không được hoàn tiền. Hãy tìm trong CẢ HAI danh mục sau đây:

  • Sản phẩm có các điều khoản hoàn tiền đặc biệt (xem bên dưới phần Đăng ký/Gia hạn tên miền)
  • Những sản phẩm không đủ điều kiện được hoàn tiền

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.