Trợ giúp

Miền Trợ giúp

About .VENTURES Domain Names

Step outside the box with a .ventures domain that represents your ideas, travels, business plans, company and more! The .ventures domain extension gives you a unique, memorable online identity that will invite visitors to connect with you.

The .ventures domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the regulations and pre-registration information that applies to .ventures, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts registration process, see Registering Donuts domains.

For .ventures pricing, click here.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.