Trợ giúp

Miền Trợ giúp

About .vg domains

The .vg country code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents the British Virgin Islands. For companies that conduct business in the British Virgin Islands and individuals who want to reach the growing number of Internet users there, .vg domain names are a good investment. Registering a .vg domain name gives you regional recognition and an easy-to-manage Web presence.

Who can register .vg domain names?

Anyone can register .vg domain names on a first-come, first-served basis.

Domain names can be up to 63 characters, with a minimum of three characters, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except at the beginning or end of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Which registry controls .vg domain names?

AdamsNames is the registry for .vg domain names.

For how long can I register .vg domain names?

The minimum and maximum registration length for .vg domain names is 1 year.

When do .vg domain names renew?

Your .vg domain name renews before its expiration date. The renewal date depends on whether the domain name is auto-renewed or renewed manually. Auto-renewal is attempted on the first day of the month prior to the domain name's expiration date. If the renewal attempt fails, we re-attempt renewal on the 10th of the month and again on the 20th of the month.

If we cannot auto-renew the domain name and you do not manually renew it by the 20th of the month prior to the expiration date, it must be redeemed. There might be a fee for the redemption. See Recovering expired domain names for instructions on the redemption.

For example: Your .vg domain name expires on October 10. If your domain name does not renew automatically, you can renew it manually by September 20. For automatic renewals, we attempt to renew the domain name on September 1, September 10, and September 20.

Can I transfer .vg domain names to my account with you?

No. We do not accept transfers in for .vg domains at this time.

How do I transfer .vg domain names from you to another registrar?

See Transfer domain from GoDaddy to another registrar for information on transferring a .vg domain name to a different registrar.

Can I add privacy and protection to .vg domain names?

Neither privacy nor domain name protection are available for .vg domain names.

Can I backorder .vg domain names?

We do not currently support the backorder of .vg domain names.

Can I move .vg domain names to another account with you?

Yes, but there are limitations. When the domain name is moved, the registrant first name, last name, and company name cannot be changed.

Can I update the contact information for .vg domain names?

For changes to the registrant information on your .vg domain name, please contact our support team for assistance.

Changes to all other domain name contacts can be made through the Domain Manager. See Change domain contact information for information on this process.

Are there nameserver requirements for my .vg domain names?

Any valid nameservers may be used with .vg domain names. You can enter a maximum of 4 nameservers per domain name.

What is the refund policy for .vg domain names?

We do not support refunds upon cancellation for .vg domains at this time (registration, auto-renewal and manual renewal).


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.