Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chấp nhận một thay đổi tài khoản tên miền

Một khi thay đổi tài khoản miền bắt đầu, bạn sẽ nhận được một email từ GoDaddy giải thích các bước tiếp theo để tiếp tục tiến trình.

  1. Vui lòng mở email bạn đã nhận với dòng chủ đề Bạn có thay đổi đang chờ xử lý cho tài khoản miền của mình. Bạn không tìm thấy email? Chủ sở hữu miền có thể gửi lại email.
  2. Vui lòng chọn nút Kích hoạt ngay.
  3. Vui lòng đăng nhập vào tài khoản GoDaddy mà miền được chuyển đến. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Bạn vui lòng tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  4. Vui lòng chọn Vâng, chấp thuận di chuyển này để bắt đầu quá trình xem xét. Nếu không muốn tiếp tục, bạn vui lòng chọn Không, Tôi không muốn chấp nhận di chuyển này.
  5. ÁP dụng cùng thông tin liên hệ cho tất cả loại liên hệ (Người đăng ký, Quản trị, Kỹ thuật và Thanh toán) bằng cách đánh dấu vào ô kế bên Dùng cho tất cả loại liên hệ. Hay không đánh dấu ô để có thông tin khác nhau cho tất cả loại liên hệ.
  6. Vui lòng xem lại hay cập nhật thông tin liên hệ cho các tên miền nếu cần thiết.
  7. Đánh dấu hộp kế bên Tôi xác nhận rằng tôi là người có tên ở trên hoặc được ủy quyền thi hành đại diện cho họ.
  8. Vui lòng chọnTiếp theo. Nếu nút Tiếp theo không khả dụng, vui lòng xem xét và đảm bảo tất cả thông tin liên hệ là chính xác và hợp lệ.
  9. Vui lòng đánh dấu ô để xác nhận bạn đồng ý với các điều khoản Thay đổi người đăng ký và chọn Bắt đầu chuyển miền.

Bạn sẽ nhận được một thông báo xác nhận rằng miền đã được di chuyển thành công đến tài khoản của bạn. Miền sẽ hoạt động trong tài khoản của bạn trong một vài phút.

Lưu ý: Nếu bạn thực hiện thay đổi với Tổ chức đăng ký, Tên hay Địa chỉ email bạn sẽ cầnphê duyệt thay đổi trước khi hoàn tất di chuyển.

Thêm thông tin