Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Accept a request to access my account

If you receive an email from GoDaddy that someone is requesting access to your GoDaddy account, it means that person is asking for delegate access.

Delegate access allows another person to open and use your GoDaddy products without needing to know your account password. For more information, see What is delegate access?

  1. In the email request you received, click Log In & Grant Access.
  2. Log in to your GoDaddy account.
  3. Click Confirm Access. The person is now a delegate and can open and use products in your GoDaddy account without any passwords.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.