Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Accepting credit card payments if you are located outside of the United States

Quick Shopping Cart only supports pricing in U.S. Dollars and tax rates for U.S. states.

To accept credit card payments if you are located outside of the United States, you can use a PayPal Account.

If you have a Point of Sale (POS) terminal at your "brick and mortar" location, you can process a payment through your POS terminal using the "Print and Call" option where customers can place their orders by calling you with their credit card information. You should also inform your customers that you are located outside of the United States and that their credit card transaction is subject to any applicable currency exchange rates.

Note: Visit the PayPal website for a list of countries they support.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.