Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Accepting domain account changes

An account change occurs when an account owner moves a domain from one account with GoDaddy (the initiating account) to another (the receiving account). You need to have an account with us to complete the account change and accept the domain name, and the domain name cannot be expired.

Khi chủ tài khoản khởi tạo việc thay đổi tài khoản trong tài khoản của họ, chúng tôi sẽ gửi thông tin qua email về việc chấp nhận thay đổi tài khoản cho người chủ của tài khoản tiếp nhận. Email này có thể chứa ID giao dịch và mã bảo vệ (nếu phù hợp).

Account changes expire after 10 days. However, the initiating account's owner can re-initiate it. For more information, see Chuyển miền sang tài khoản GoDaddy khác.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Bên cạnh Miền, nhấp Quản lý.
 3. From the Domains menu in the upper left, click Pending Account Changes:

 4. Click Incoming Account Changes and complete one of the following:
  • If the domain name displays in the list — Select the domain name, and then click Accept.
  • If the domain name does not display in the list — Click Accept Emailed Changes, enter the following, click Next, and then proceed through checkout of the free transaction:
   • Transaction ID — The identification code from the email we sent you.
   • Security Code — The security code from the email we sent you.

Có thể mất vài phút để tên miền hiển thị trong tài khoản của bạn. Để xem miền, di chuột qua thẻ Miền rồi nhấp Tất cả các miền.

After the account change is complete, the domain(s) will not be able to be transferred for 10 days.

Bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.