Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Accepting Online Storage Collaboration Requests

Other Online Storage users can share folders with you by adding you as a collaborator, and then assigning you permissions to their folders. Being a collaborator lets you view, modify, or manage files directly in other users' Online Storage accounts, based on the permissions they assign to you.

First, though, you must accept the collaboration request.

To Accept Collaboration Requests

  1. Open the email titled, "A user is sending you a collaboration request," where A user is the Online Storage user sending you the request.
  2. Click the link to accept the invitation.
  3. Enter your Online Storage User name or email address, Password, and then click Log In.

You are assigned as a collaborator.

Before you can access files through collaborations, the other user must assign your collaboration permissions.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.