Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Accepting Pending Calendar Activations

If you, or another Calendar user, added you to a Calendar account, you receive an email notification for the request.

To Accept a Calendar Activation

  1. From the email account to which the activation was sent, open the email and click Activate this account.
  2. Read the End User License Agreement, and if you agree, click Accept.
  3. In the First Name and Last Name fields, enter your first and last name.
  4. From the Timezone list, select your time zone.
  5. In the Password and Confirm Password fields, enter your password.
  6. Click Setup.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.