Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Access and release quarantined emails using Advanced Email Security

With the Advanced Email Security add-on, end users and org admins can search for and release quarantined emails in Proofpoint.

 1. Sign in to Advanced Email Security.
 2. Select Log Search.
  Log Search under Tools
 3. Select Specific User, then select the email address that has quarantined messages.
  Specific User at the top of the page
 4. Choose the Type and Date, and select Quarantined for the Status.
 5. Select Search. This returns a list of quarantined messages for that user within the filters you specified.
  Search below filter options
 6. Select the check box to the left of the message that you want to release from quarantine.
 7. From Actions, choose how you want to handle the message:
  • Release from Quarantine: Release the message.
  • Release and Approve: Release the message and identify the sender as safe.
  • Report as false positive: Identify email activity that shouldn't be filtered as spam.
  • Report as false negative: Identify messages that shouldn't have been blocked.
 8. Select Apply.

It can take up to 24 hours for an email released from quarantine to appear in the user's inbox.

Note: If an error occurs, wait five minutes and try again.

Related step

 • To change who can release quarantined emails, edit your spam settings.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.