Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Access another person's account as a delegate

Once you've accepted delegate access to another person's GoDaddy account, you can open and manage products in the account.

  1. Go to your GoDaddy Delegate Access page. You might be prompted to log in.
  2. In the Accounts I can access section, next to the account you want to use, click Access Now.
    click access now

    We'll take you to the My Products page for that account.

  3. When you're done working with the account, you can close the browser window, or click Exit access at the top of the page.

Related step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.