Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Access files in my Managed WordPress account

There are many reasons you may need to access your WordPress files, such as installing a custom theme, editing a config file, or backing-up your website. Managed WordPress includes a File Browser so you can view, upload, download, move and edit your WordPress files without using FTP. The tool also includes several more advanced features.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Under Managed WordPress, next to the hosting account you want to use, select Manage.
  3. In the row of tabs near the top of the page, select Tools.
  4. In the File Browser box, select Open.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.