Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Access my guest book or calendar

Looking for your Guest Book and Calendar? Not to worry: They're still available, but the process has changed somewhat. Here's how to find them both using our updated Website Builder v6 log in process.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In the My Products page's Website Builder/InstantPage section, select the account you want to open and click Manage.

  Note: The Website Builder/InstantPage section only displays five accounts at a time, so you may need to click > to see the rest of your accounts.

 3. When the Site tab displays, click Design Your Pages near the center of the page.
  Click Design Your Pages
 4. In the top-right, click the Page menu and choose your calendar or guest book page. (Its name will vary depending on what you previously named it.)
  From Page menu click Event Calendar or Guest Book
 5. Double-click the calendar or guest book and make your changes.
 6. Follow the prompts to apply the changes and close the editing window.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.