Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Access my Linux server's firewall console

If your Linux server has a firewall, you can access it through your server's Hosting Control Center.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Servers.
  3. Next to the server you want to use, click Manage.
  4. In the Support section, click Firewall Console.

Your firewall console displays. In the Web browser's address bar, the firewall console's IP address displays. In the future, you can access the console directly by going to that IP address.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.