Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Access my shared mailbox with Outlook on the web

Use Outlook on the web to access a shared mailbox or another user's email you've been given access to. You can choose to open the mailbox in a new window or add it to your folders list.

 1. Sign in to Outlook on the web. Use your Microsoft 365 email address and password (your GoDaddy username and password won't work here).
 2. If you'd like to open another mailbox in a separate window:
  • In the upper-right, select your user icon and then Open another mailbox.
   User icon and Open another mailbox
  • Enter the email address you'd like to access and select Open.
 3. If you want to add another mailbox to your folder list:
  • Right-click Folders on the left.
   Folders
  • Select Add shared folder.
  • Enter the name of the email address you'd like to add and select Add.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.