Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Access your second hard drive

How you access a secondary drive on your dedicated server depends on which operating system you are using. If you are using Linux®, you can use SSH to access the drive. If you are using Windows®, you can use Remote Desktop to connect to the server, and then use My Computer to browse to the secondary drive.

You can also access the secondary drive using FTP. To do this, you need to use SSH or IIS to create an FTP user, and then configure the user to access the secondary drive.

Note: You cannot access the secondary drive by using a control panel. The control panel only uses the drive on which it is installed.

If your secondary drive is mirrored using RAID, then you do not need to access the drive. When a drive is mirrored, all content from the primary drive is automatically duplicated on the secondary drive.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.