Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Accessing cPanel Email Forwarders

cPanel email offers two options for email forwarding:

 • Forwarders send a copy of every email received at an address to another address. For example, setting up a Forwarder for john@coolexample.com, forwarding to jane@coolexample.com, Jane will receive a copy of every message sent to John.

  Forwarders in cPanel work even if the forwarding email address doesn't exist. In the example above, even if john@coolexample.com didn't exist as its own email account, jane@coolexample.com would still receive emails sent to John.

 • Forward All Email for a Domain forwards any email sent to a domain name to the same email address at another domain name. For example, if you forward all email for coolexample.com to coolexample.net, all email sent to john@coolexample.com gets forwarded to john@coolexample.net. For more information, see cPanel's documentation.

  If you Forward All Email for a Domain, that domain's email addresses do not receive email.

For more information, see cPanel's documentation.

To Access Email Forwarders

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.
 3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
 4. Click cPanel Admin.
 5. In the Email section, click Forwarders.
 6. Add the type of forwarder you want to use.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.