Trợ giúp

Đại lý cơ bản và chuyên nghiệp Trợ giúp

Accessing customer accounts via the Reseller Control Center (RCC)

If you need to manage a customer's account, you can do so from inside of the Reseller Control Center (RCC).

Required: In order to access your customer's accounts, you will need to have two-step authentication enabled on your GoDaddy account.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your Reseller Control Center.
  2. Access your Customer Lookup report by clicking Reports and then Customer Lookup.
  3. Click on the customer name for the account that you want to manage.
  4. Click Login as Client and the customer account will open.
  5. Once you are done managing their account, click Exit Access.

More Info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.