Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Accessing Git on Your cPanel Shared Hosting Account

Our cPanel shared hosting accounts come with Git pre-installed (i.e. you don't have to do anything to get it working.

To use Git, you need a repository like GitHub or Bitbucket.

To Access Git on Your cPanel Shared Hosting Account

  1. Access your cPanel account via SSH (more info).
  2. Run the Git application using the following command:
    git

From this state, you can issue commands through Git as documented on their site here.

To help you out, we've also created a Git cheatsheet that you can download here.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.