Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Accessing Online Storage Files with Fax Thru Email

Fax Thru Email can be used with the Online Storage application.

To Access Online Storage Files

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Fax Thru Email.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. Hover over the Settings drop-down menu, and click Online Storage.
  5. In the Online Storage Username field, type the username you use to access Online Storage.
  6. In the Online Storage Password field, type the password you use to access Online Storage.
  7. Click Save.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.