Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Accessing Online Storage Using an FTP Client

You can access your Online Storage account from a remote location using an FTP client. Some common FTP clients are:

Once you download the FTP client you want to use, you can connect to Online Storage and manage your files and folders. You need the following information:

FTP User Name
The user name, or email address associated to your Online Storage account.
FTP Password
The password for your Online Storage account.
website URL
http://www.onlinefilefolder.com
FTP Site URL
ftp://www.onlinefilefolder.com

To Connect to Online Storage

  1. Open the FTP Client.
  2. In the menu bar at the top, type www.onlinefilefolder.com.
  3. Enter your Online Storage user name and password.
  4. Click Enter.

When connected to your Online Storage, the folder structure displays in one pane of your window.

Note: Online Storage supports active and passive mode for FTP. Extended passive mode is not supported.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.