Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Accessing the Domain Control Center

From the Domain Manager, you can manage all of your domain name's settings and features, such as domain name transfers, renewals, DNS options, and domain name add-ons. You navigate through domain name features using the tab menus in the header of the Domain Manager.

  1. Log in to your My Products page.
  2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
  3. My products tab

  4. Click Manage All:
  5. Manage All

At the top of your account, you'll now see the following menu options:

  • Domains - Use this menu to view lists of domains that are registered, in the process of being transferred or changing accounts, or that have expired.
  • Buy & Sell - Use this menu to monitor your domain buying and selling activities.
  • DNS - Use this menu to manage your domains' DNS and create DNS templates.
  • Settings - Use this menu to manage your domain account administrator accounts.
  • Help - Use this menu to get help managing your domain names.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.