Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Accessing your Calendar Account from Online Storage

If you have a Calendar account associated with the same email address as your Online Storage account, you can access it from Online Storage.

Note: Calendar may not be available to all users.

To Access Your Calendar from Online Storage

  1. Log in to Online Storage.
  2. Go to the Links tab.
  3. Click Calendar.
  4. On the Calendar login screen, enter your email address and password, and then click Login.

Note: If you do not have a Calendar account associated with the same email address as your Online Storage, the Calendar link takes you to the page on our website where you can purchase an account. Calendar may not be available for purchase for all users.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.