Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Accessing your Fax Thru Email account from Online Storage

If you have a Fax Thru Email account associated with the same email address as your Online Storage account, you can access it from Online Storage.

To Access Your Fax Thru Email Account from Online Storage

  1. Log in to Online Storage.
  2. Go to the Fax tab.
  3. Note: If you do not have a Fax Thru Email account associated with the same email address as your Online Storage, the Fax Thru Email link takes you to the page on our website where you can purchase an account.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.