Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Accessing Your Google Webmaster Tools Account

Warning: You can no longer create new Google Webmaster Tools accounts through the Hosting Control Panel.

Using Webmaster Tools, you can access crawl statistics, recent queries, errors, and other information that Google® collects about your site. You can view this information and see how your site is performing by accessing your Google Webmaster Tools account.

To Access Your Google Webmaster Tools Account

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. Click the Google Webmaster Tools icon in the Tools Section. This step opens the Google Webmaster Tools screen.
  5. Click Launch Google Webmaster Tools. This step opens a new window in the Google environment, displaying your Google Webmaster Tools Account.

    Note: If this is the first time you are accessing your Google Webmaster Tools Account, you will be prompted to finish setting it up in the Google environment.

For additional information, see Google® Webmaster Tools.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.