Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Accessing Your Parallels Plesk Panel Web Stats

This article only applies to servers running Plesk. For information about using your Plesk Shared Hosting account, see Can I view traffic statistics for my website (Web & Classic Hosting)?

If you have Web stats enabled in Parallels Plesk Panel, you can access the Web statistics for your site at:

http://coolexample.com/plesk-stat/webstat/

Where "coolexample.com" is the name of your domain.

You can also access your Web stats in Parallels Plesk Panel from the Domain screen by clicking Report and then clicking Web stats.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.