Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Account Management Trợ giúp

Renew my products and services
Manually or automatically pay for your product subscriptions
Keep my account secure
Change or reset your account password, and enhance security with two-step verification
Set up my payment methods
Add, change, and update credit cards, bank accounts, and other payment information
Know your privacy rights
Learn more about how we keep your account info private
Troubleshooting
Check here for help with common issues
Contact Support
Find your Support PIN or customer number, then call us for more help
Cộng đồng
Cộng đồng là gì?
Diễn đàn Cộng đồng GoDaddy là nơi mà khách hàng của chúng tôi họp mặt. Bạn sẽ học hỏi & tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người khác, chia sẻ kiến thức, thể hiện chuyên môn của mình và có những phút giây thư giãn.