Activate an integrated SSL

An integrated SSL is a standard SSL that's built into several of our hosting products. When you purchase a Business Hosting, cPanel Maximum, WordPress Hosting Ultimate or WordPress Hosting Ecommerce plan the SSL is automatically activated. When it's activated depends on which hosting product you have.

Note: Not sure what hosting product you have? Here's how to check.

cPanel and Business Hosting

Once your hosting account is activated, we will automatically attempt to install the integrated SSL on your primary domain. To check the status of this installation:

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. Under the Security section, check the status of your SSL certificate.

WordPress Hosting

The integrated SSL is activated when you attach your domain to the WordPress Hosting account, instead of when the product is first setup. The activation can take up to 30 minutes to complete.

Note: If your domain is in a separate GoDaddy account or with a third party, you may need to verify domain ownership.

Utilizing a paid SSL

If you upgraded a plan that already had a paid SSL installed, you can simply continue to use the current SSL certificate. If you would rather utilize the Integrated SSL, simply uninstall the SSL certificate from your GoDaddy hosting and the integrated SSL will automatically install afterwards.

Note: The integrated SSL will only cover the primary domain on Business Hosting or cPanel Maximum plans. If you would like to utilize to a separate paid SSL on your hosting plan, simply activate and install the SSL product.

Related step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.