Trợ giúp

Đại lý cơ bản & chuyên nghiệp Trợ giúp

Activate my Reseller Store plugin


You can use the Reseller Store plugin to design your storefront. Some of the features the plugin includes are an imported product catalog, domain search and cart widgets.

Note: The minimum requirements to use the Reseller Store plugin are as follows:

• PHP 5.4 or later
• WordPress 4.6 or later

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Hover over Plugins in the sidebar, and then click Add New.
  Click Add New
 3. Search for GoDaddy Reseller Store.
  Search for Reseller Store
 4. Click Install Now.
 5. Click Activate.
  Click Activate
 6. Select Reseller Store, which is now located in the sidebar.
  Click Reseller Store
 7. Choose GoDaddy Account for Reseller plans purchased from GoDaddy. Otherwise, click Other Reseller Account.
 8. You'll be directed to your Reseller Control Center. If you have multiple accounts, select one from the drop-down menu, and click Activate Your Reseller.
 9. After a few minutes, your account will load and your WordPress Products page will appear.

Your plugin is now activated and connected to your account. Any changes to product pricing in the Reseller Control Center will automatically apply to your product changes in WordPress.

Note: You can also download the Reseller Store plugin.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.