Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Activate my SSL credit


Note: If your SSL is part of a Websites + Marketing or Pro WordPress hosting account, you don't need to do this--we take care of activation and installation for you.

After you purchase an SSL certificate, a credit will show up in your account until you are ready to use it. When you are ready to request your SSL certificate, you'll need to activate your SSL credit first.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Click SSL Certificates.
  3. Next to the SSL certificate credit you want to use, click Set up.
  4. If you have multiple credits, select the credit you want to use, and then click Set up.
  5. Refresh the page; you should see a New Certificate. If you don't, continue to refresh the page until you do.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.