Trợ giúp

Đại lý cơ bản & chuyên nghiệp Trợ giúp

Activate my Turnkey Storefront theme


Showcase your unique brand identity with the Turnkey Storefront theme. The Turnkey Storefront theme is optional but it gives you control over your storefront's layout, widgets, social media and more.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Hover over Appearance and click Themes.
  Click Themes
 3. Click Add New.
  Click Add New
 4. Search for Reseller or Turnkey Storefront.
 5. Click Install.
 6. Click Activate.
  Click Activate
 7. Click Customize to edit your site.

Note: You can also download the Turnkey Storefront theme.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.