Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Activate Premium Add-ons in GoDaddy Pro Sites

You can activate these premium add-ons for your websites in GoDaddy Pro Sites dashboard:

Premium Add-ons
Icon Name Price
Daily Backup icon Daily Backup (Clone and Safe Update features included) Free for GoDaddy hosted websites, or $2/mo per website not hosted by GoDaddy.
Uptime Monitor icon Uptime Monitor Free for GoDaddy hosted websites, or $1/mo per website not hosted by GoDaddy.
SEO Ranking icon SEO Ranking Free for websites on GoDaddy Managed WordPress hosting, $1/mo per website for other hosting.
White Label icon White Label Free for websites on GoDaddy Managed WordPress hosting, $1/mo per website for other hosting.
Client Report icon Premium Client Reports Free for websites on GoDaddy Managed WordPress hosting, $1/mo per website for other hosting.
Security Checks icon Premium Security Checks Free for websites on GoDaddy Managed WordPress hosting, $1/mo per website for other hosting.
Performance Checks icon Premium Performance Checks Free for websites on GoDaddy Managed WordPress hosting, $1/mo per website for other hosting.
Link Monitor icon Link Monitor Free for websites on GoDaddy Managed WordPress hosting, $1/mo per website for other hosting.
  1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Add-ons in the left sidebar.
  3. All websites added to your GoDaddy Pro account are listed on Add-ons screen. Right next to the Status & URL column is the Tools column. Click the add-on that you need to activate.
    Premium add-ons
  4. Click Buy add-on.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.