Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Activate Uptime Monitor for a website in GoDaddy Pro

You can track if your websites are up and running all the time. If something goes wrong, you can be alerted and take action right away.

  1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Sites in the left sidebar.
  3. Hover over the website and click Open website dashboard.
    Open website dashboard
  4. Click Uptime Monitor in the left sidebar and then click Activate Uptime Monitor.

    Uptime Monitor tool is free for all GoDaddy hosted websites. For websites that are hosted elsewhere, Uptime Monitor tool costs $1/mo per website.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.