Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Activating an Online Business Card One-Page Website

With your Business Registration information and our online business card template, you can create a one-page website. Activation can take up to 24 hours.

Note: An online business card one-page website is available for Business Registration accounts and not Directory Listings.

To Activate Your Online Business Card One-Page Website

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Business Registration.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. Click Next until you reach the Finish tab.
  5. Click Make Online Business Card my one-page website, and then click Finish.

Note: To edit existing Online Business Card information, follow the same steps as above. Agents cannot access this process for customers. Customers must walk through the process themselves.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.