Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Activating Menus for Your OpenTable Profile

OpenTable provides its customers with free Get Found (Locu) accounts so they can easily add and update their restaurant menus to their OpenTable listing. Get Found (Locu) provides the publishing platform that enables you to display and edit those menus.

  1. Log in to your OpenTable Restaurant Center account.
  2. Go to the Profile tab and click Menus.
  3. Click the Manage My Menus button.
  4. Create a password for your account. Save this login information for future reference and change it at any time from your Profile page within the dashboard.
  5. You're ready to start adding and editing your menu content.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.