Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Add a block in WordPress

You can add blocks with the WordPress editor to rapidly build pages and posts following these steps:

  1. Open the block editor. (Need help opening the block editor?).
  2. Locate and select the Add block icon.
  3. From the accordian list of blocks, choose the one you want to use.
  4. Each block has it's own settings you can change, which are in the right menu bar.
  5. You can preview the changes you made by clicking the Preview button.
  6. Once you have finished adding the blocks you need, select Publish.
Animation that demonstrates how to add a block

Note: Please remember to update your page or post after editing.

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.