Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Add a campaign to a group

Groups are a great way to organize your email marketing campaigns. If you have multiple campaigns with similar content, or you want to combine your campaigns by when they were sent, just group them together.

 1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
 2. On the Campaigns page, under the Compose button, click the campaign thumbnail you want to add to a group.
 3. Drag the campaign thumbnail on top of the existing group.
  Drag the campaign into the group
 4. The campaign thumbnail now appears in the expanded group. The group thumbnail and the total numbers will update.
  The campaign thumbnail appears in the group

Add a campaign from another page to a group

 1. Select any campaign in the group, so that it appears under Selected Campaigns, at the bottom of your sidebar.
  The campaign thumbnail appears in the group
 2. Find the campaign you want to add to the group, either by searching or navigating to another sidebar page.
 3. Drag the campaign thumbnail on top of the group campaign that's displayed at the bottom of the sidebar, under Selected Campaigns.
  drag the campaign thumbnail on top of the group

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.