Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Add a CNAME record

You can add a CNAME (alias) record to your DNS (Domain Name System) zone file for a domain registered with GoDaddy. CNAME records use a domain prefix, such as blog.coolexample.com to point to another domain name, or URL. To add a subdomain that points to an IP address, you can add a subdomain. If your domain is not registered with GoDaddy, you can add a CNAME using DNS hosting.

You can watch a short animation of this task farther down the page.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Select your domain name from the list to access the Domain Settings page.
 3. Scroll down to the Additional Settings section and select Manage DNS.
  click manage dns
 4. On the DNS Management page, at the bottom of the Records section, click Add.
 5. Select CNAME from the Type dropdown.
 6. Complete the required fields:
 7. Field name What to enter
  Host The host name, or prefix, the CNAME record will be set to.
  You can include a period (.) but not as the first or last character. Consecutive periods (...) are not allowed. The host cannot exceed 25 characters or be the @ symbol.
  Points to The URL you are setting as the destination for the host. Type @ to point directly to your root domain name.
  TTL How long the server should cache information

  Note: The most common CNAME host is www, with the @ symbol entered for the Points to field. This will make www.coolexample.com load to the same webpage as the root domain, coolexample.com.

 8. Click Save to complete the process.
 9. Note: All DNS changes can take 24 - 48 hours to fully update across global networks.

Show me how

add a cname record

Next steps

More info

 • If you need to edit DNS for a domain not registered with GoDaddy, you can manage DNS hosting .

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.