Add a CoBlocks Media block in WordPress

The CoBlocks Media & Text block is a group of blocks which provide a quick method to add media rich content to a page in WordPress.

  1. Open the block editor (Need help opening the editor?).
  2. Select Add block.
  3. From the Layout Elements section, select the Media & Text block.
  4. Add blocks within this group as needed to express your intent. Pressing the Enter key will add space for another block if necessary.
  5. Once you're finished, select Update to publish the changes.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.