Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Add a Custom HTML block in WordPress

You can add a block with custom HTML to your WordPress website.

  1. Open the block editor (Need help opening the block editor?).
  2. Select Add block.
  3. Select Custom HTML from the Formatting section.
  4. Paste your HTML code snippet into the field provided.
  5. You can preview the code by selecting the Preview tab.
Animation that describes how to add a custom html block

Note: Please remember to update your page or post after editing.

Related steps

More info

  • You can find more specific details about using HTML on your WordPress site in the support documentation.
  • What is CoBlocks?(needs link)
  • Discover more about the block editor for WordPress in their support documentation.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.