Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Add a customer to an appointment or event

A customer might need your help adding them to an existing appointment or event. If you need a new event, take a moment to add a service (appointment or event) first and then come back here and add customers.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to the website you want to change.
  3. In the Dashboard, go to Appointments > Calendar.
  4. Select Add Booking.
  5. Pick the desired service, date, and time.
  6. Type your customer’s first name, last name, and email address at a minimum to add them as an attendee. The customer receives an email confirmation, along with a link to reschedule (if enabled).
  7. Select Save.

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.